Whakatere

Ka taea e te hau te pupuhi i te rā ka huripoki ai te waka. Nō reira, ko te nuinga o ngā waka Pākehā, he hōhonu he toimaha te takere PAPAKUPU takere - ko ā raro o te hiwi, kia anga atu te waka i te hau, mā te takere te waka e tū tika, ka kore e tūpoki kei kaha rawa te pupuhi mai o te hau kia noho torotika ai te waka. He toimaha hoki te tao waka PAPAKUPU tao waka - te mea toimaha rawa ka purua ki te takero o ngā kaipuke Pākehā kia tū tika ai te kaipuke . Ka whakapōturingia te waka e te takere me te punga. [Tirohia te whakaahua 1].

He rerekē ngā waka o te Moana-nui-a-Kiwa. Ka whakatere mā ngā āinga o te hau me te moana. Nā runga i tēnei, kāore he take o te whakatoimaha i te waka kia noho torotika ai. Kei ngä waka ama, kāore e whakahōhonutia te hiwi ki roto i te wai, ēngari, ka waihotia ko te ama ki te taha o te waka kia tautika ai te waka – he rongoa papai i te mea kāore tēnei mahi e whakapōturi i te waka [tirohia te whakaahua 2]. Kāore ngā waka e tutuki ki ngā ngaru i te mea he pīngore PAPAKUPU pīngore - he māmā te whakapiko ngā wāhanga o te waka, ā, ka whakatere mā ngā ngaru. Nō reira, ko tōna tikanga ka iti iho te ahotea ki runga i te waka, ka iti iho hoki te takanga o ngā utauta, he pēnei ka tika mō ngā haerenga tawhiti. He itiiti noa iho ngā rawa e hangaia ai te waka. He take nui tēnei mō ngā moutere he iti no nga rawa.

Ehara i te mea ohorere ko ngā waka māmā ko ngā waka tere rawa o te ao o nāianei he catamarans. I waihangatia aua waka mai i ngā waka hourua o te Moana-nui-a-Kiwa.

Tohunga Tārai Waka Hekenukumaingaiwi Puhipi: I te hakamānunga tuatahi horekau e tika ana tana takoto mai i te wai, ka hokia mai anō ki uta, ka tāraihia anō, tika noa. I te tau 1992 ka whakaaro mātou, kia tae ki te pīki hui i Rarotonga mā runga i te waka. Ehara i te wā tika haere ai, engari nā wō mātou tūmanako ka whakaaro "Give it a go." Ko tō mātou tira, tētahi nō Hawai'i, me Mau, me tana whanaunga o Micronesia, ko te toenga ko ō mātou tamariki. E whitu rā mātou e tātaia ana i waho. E rua ngā hoe i whati. Nā tō mātou waka i haere tahi me mātou, a mātou i tō ki Rarotonga. Ka hoki mai mātou, ka hakatikatika, ka hakaaro, me haere huri noa i te motu, ki te kite e pēhea ana tana haere. Nā reira i kitea ai, kua āhua pai ake.

WHATAATA