He Haerenga he Whakahounga

I ētahi wāhi o Te Moana-nui-a-Kiwa, erangi rawa ia i Maikaranīhia, kua pupurutia ngā mātauranga whakatere. I ētahi atu wāhi, kua ngaro kē.

Ināianei, puta noa Te Moana-nui-a-Kiwa, e whakahoungia ana. He maha ngā iwi haere moana ināianei, tae noa ki ngā iwi o Hawai’i, o Tahiti, o ngā Kuki Airani, o Aotearoa, o Ngā Moutere o Māhara. E maha haere ana ngā tangata haere moana i roto i ngā waka tūturu – he kitenga i ngā mātauranga o neherā, he whakaritenga mō āpōpō. E ara ana ngā kura hou hei whakaako whakatere ki te hunga rangatahi.

I ētahi wā, ka rite ngā tikanga Pākehā – pēnei me te ako-ā-pukapuka, te tārai waka ki ngā taputapu hou, te whakatere ki te mapi me te kāpehu, tae noa ki te mau mīhini tautau me ngā poti ārahi PAPAKUPU poti ārahi - poti o tēnei wā hei ārahi i te waka hei tautoko. Kei tēnā, kei tēnā ōna whakaaro mo ēnei mea, engari e rite ana te whāinga o te katoa – kia pupuru i te mātauranga tūturu me te tuku atu ki ngā kaiwhakatere rangatahi o ngā whakatupuranga hou.

Tohunga Tārai Waka Hekenukumaingaiwi Puhipi: I te tau 1985, i tāwāhi tētahi a ō tātou kaumātua rongonui, o Tuuhoe, a Hoani Rangihau. Ka tatū atu ki Hawai'i ka tūtaki ai ia ki wētahi i reira e hakaaro ana ki te hakatere mai i tā rātou waka mai i Hawai'i, ki Tahiti, nā ki Rarotonga. Engari horekau rātou i tino māia ana ki te haere mai ki konei. I te taeranga mai o Nainoa Thompson, nā, te tauira tuatahi a Mau Piailug, ka mea mai ia kei a ia te tikanga, pēnei, e haere mai ana rātou ki Aotearoa nei, aha rānei. I mea atu au ki a ia, inā tae mai rātou ki konei, māku rātou e tiaki. Ka hakaae mai te tamaiti rā, heoi anō, ka hari hoki au. Mai i tērā wā, ka hakatikatika rātou i tō rātou waka, i te tere mai. Ae. I te tere mai rātou, i te "Voyage of Rediscovery".

WHATAATA