Whakawhiti me te Whakanekeneke

Ka taea e te waka te whakatere pātata ki te hau, te haukoti i te hau me te whakatere i mua i te hau. Engari kāore e taea te whakatere tika tonu ki te hau i te mea kāore e taea e te rā te kapo i te hau. Mehemea kei te ahu te hau ki te wāhi e haerea ana, me kōpekapeka PAPAKUPU kōpekapeka - te haere, te huri, te hoki mai te tere o te waka.

I te nuinga o te wā ko te whakaripiripi te mahi mō tēnei tūāhuatanga. Ka tere whakakoko te waka ki te hau. Ki te pai te horo o te waka, ka huri te ihu mā te hau. Ka pakipaki te rā, kātahi ka kī mai i te hau ki tua. Ko ngā waka Pākehā katoa me ngā waka o te Moana-nui-a-Kiwa ka whakaripiripi pēnei. Ko te whakaripiripi he pai mō ngā momo hau o ngā kūrae, pērā ki ngā mea o Aotearoa.

Ko tētahi atu mahi hei whakatere ki te hau, ko te whakanekeneke – kia ahu te ihu ki muri, ko te kei ki mua. Ko te ama o te waka whakanekeneke kei tua o te rā i ngā wā katoa, kia noho tautika pai ai te waka. Heoi anō, he uaua ake te whakanekeneke ki te whakaripiripi. He pai mō ngā wāhi hau rōnaki, pērā i Maikaranīhia, te wāhi i whakamahia tēnei momo mahi. Ko ngā iwi o Whīti, Tonga, Hāmoa me ngā moutere o Tuamotu ka whakanekeneke hoki i te mea he pai ake tēnei momo whakatere mō ngā waka haere matara rawa.

Taumako crew moves the sail, rig, and mast.