He Haerenga he Whakahounga

I ētahi wāhi o Te Moana-nui-a-Kiwa, erangi rawa ia i Maikaranīhia, kua pupurutia ngā mātauranga whakatere. I ētahi atu wāhi, kua ngaro kē.

Ināianei, puta noa Te Moana-nui-a-Kiwa, e whakahoungia ana. He maha ngā iwi haere moana ināianei, tae noa ki ngā iwi o Hawai’i, o Tahiti, o ngā Kuki Airani, o Aotearoa, o Ngā Moutere o Māhara. E maha haere ana ngā tangata haere moana i roto i ngā waka tūturu – he kitenga i ngā mātauranga o neherā, he whakaritenga mō āpōpō. E ara ana ngā kura hou hei whakaako whakatere ki te hunga rangatahi.

I ētahi wā, ka rite ngā tikanga Pākehā – pēnei me te ako-ā-pukapuka, te tārai waka ki ngā taputapu hou, te whakatere ki te mapi me te kāpehu, tae noa ki te mau mīhini tautau me ngā poti ārahi PAPAKUPU poti ārahi - poti o tēnei wā hei ārahi i te waka hei tautoko. Kei tēnā, kei tēnā ōna whakaaro mo ēnei mea, engari e rite ana te whāinga o te katoa – kia pupuru i te mātauranga tūturu me te tuku atu ki ngā kaiwhakatere rangatahi o ngā whakatupuranga hou.

He Rangatahi nō Hatawara
Nā, he rangatahi nō ēnei moutere i puta ki Amerika, ki waho rānei kura ai, te hokinga mai, ka ngaro rā… ka ngaro rā ēnei taonga katoa. Kia mōhio koe, he whakamā nōku. Pēnā ko ahau tētahi, kua whakamā katoa ahau ka ngaro nei i a au, arā, ngā tikanga noho o konei ake. Koinei te take e ngākaunui ana au te ako.

Mai i The Last Wayfinder © INCA 1989. Nā Andre Singer i arahi.

WHATAATA