He Haerenga he Whakahounga

I ētahi wāhi o Te Moana-nui-a-Kiwa, erangi rawa ia i Maikaranīhia, kua pupurutia ngā mātauranga whakatere. I ētahi atu wāhi, kua ngaro kē.

Ināianei, puta noa Te Moana-nui-a-Kiwa, e whakahoungia ana. He maha ngā iwi haere moana ināianei, tae noa ki ngā iwi o Hawai’i, o Tahiti, o ngā Kuki Airani, o Aotearoa, o Ngā Moutere o Māhara. E maha haere ana ngā tangata haere moana i roto i ngā waka tūturu – he kitenga i ngā mātauranga o neherā, he whakaritenga mō āpōpō. E ara ana ngā kura hou hei whakaako whakatere ki te hunga rangatahi.

I ētahi wā, ka rite ngā tikanga Pākehā – pēnei me te ako-ā-pukapuka, te tārai waka ki ngā taputapu hou, te whakatere ki te mapi me te kāpehu, tae noa ki te mau mīhini tautau me ngā poti ārahi PAPAKUPU poti ārahi - poti o tēnei wā hei ārahi i te waka hei tautoko. Kei tēnā, kei tēnā ōna whakaaro mo ēnei mea, engari e rite ana te whāinga o te katoa – kia pupuru i te mātauranga tūturu me te tuku atu ki ngā kaiwhakatere rangatahi o ngā whakatupuranga hou.

Tohunga Tārai Waka Hekenukumaingaiwi Puhipi: Mai i taku haerenga tuatahi ki reira, i mea atu au ki a rātou, e noho nama ana au ki a rātou. E mea ake ana, ehara hoki, nā rātou me Mau Piailug kua kore tērā taonga te tirotiro whetū e hoki mai ki a mātou. Nā, inaianei, kua mau anō te kaupapa. E mahara ana au e kore e ngaro i aianei. Ka mutu e akoako ana hoki mātou i wā tātou tamariki ki ērā mahi, ā, hāunga anō tērā ki te haere moana, me ērā mea katoa.

WHATAATA